Na enkele verontrustende signalen deelde de CDA-fractie in december de zorgen over de opvang van dak- en thuislozen in onze stad. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkeheid richting deze kwetsbare doelgroep. Gelukkig bleek de beeldvorming en de prakijk niet op één lijn te liggen. Er is bij het Leger des Heils bijna altijd een slaapplaats en zeker bij vrieskou hoeft niemand buiten te slapen.

Uitbreiding van de capaciteit is echter noodzakelijk, maar er zijn dan ook positieve ontwikkelingen te melden: de bouw van het hostel vordert, er komt een nieuwe woonvorm van Bouman en er is recent een convenant gesloten met woningcorporaties om huisuitzetting te voorkomen.

Vanuit de raad blijven wij nauw betrokken. Door forse bezuinigingen in de GGZ moeten we de vinger aan de pols houden. Bovendien is de opvang van kwetsbare mensen een regionale verantwoordelijkheid. Daarom zal de CDA-fractie kritisch beoordelen of de afspraken die op regionaal niveau zijn gemaakt, ook worden nagekomen. De komst van een voorziening zoals het Exodushuis is daar een belangrijk voorbeeld van.

Categorieën: Nieuws