Zoals ook te lezen was in het AD, zijn jongeren van het Da Vinci een actie gestart om Kentucky Fried Chicken naar Dordrecht te halen. Aanleiding van de actie was een gastles van één van de Dordtse CDJA’ers, waarin werd gekeken naar mogelijke verbeteringen in Dordrecht. Gezien het enthousiasme van de hele klas is er toen een voorstel gedaan: haal 1000 handtekeningen op en het CDJA probeert dit punt in de gemeenteraad aan te kaarten.

Zo gezegd, zo gedaan. Begin deze maand hebben de leerlingen hun 1000ste handtekening opgehaald. Officieel is het zo dat de gemeenteraad geen zeggenschap heeft over de vestiging van een bedrijf (daar is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor, eventueel met ondersteuning van het ondernemersloket), maar het CDA Dordrecht vindt het initiatief van de leerlingen bijzonder prijzenswaardig. Daarom zal er morgen tijdens de gemeenteraad aandacht worden gegeven aan deze kwestie.

Morgen, 13.30 uur, nemen twee directeuren van KFC de handtekeningen in ontvangst in het Stadskantoor. De handtekeningen worden overgedragen in het bijzijn van drie leerlingen, een CDA’er en de directeur van het Da Vinci. Daarna wandelt de groep naar het Stadhuis, waar zich zo’n 10 tot 15 leerlingen van het Da Vinci aansluiten bij de groep. Vervolgens zal gezamenlijk worden gekeken naar de gemeenteraad (aanvang 14.00 uur) en de bespreking van het KFC initiatief. Leuk én leerzaam dus.

Categorieën: Nieuws