Deze week is er in de gemeenteraad gesproken over het nut van de mogelijk te bouwen parkeergarages aan het Kromhout en het Steegoversloot. Namens het CDA voerde Peter Heijkoop het woord.

In een interview met RTV Rijnmond heeft de PvdA aangegeven dat zij het nut van de parkeergarages betwijfelen. Heijkoop stelt daar tegenover dat het vreemd is om nu al conclusies te trekken, terwijl het College nog geen enkel voorstel heeft gedaan.

Er is tot dusver twee keer gekeken naar de parkeernood die kan ontstaan in de binnenstad. De tweede meting spreekt de eerste meting, die uitgaat van een grote parkeernood, echter tegen. De tweede meting gaat namelijk uit van ‘maar’ 350 plekken tekort. Dat is wellicht minder dan in de eerste meting, maar nog steeds een zeer aanzienlijk aantal. Het verschil roept ook vragen op, want het is natuurlijk opvallend dat de uitkomsten anders zijn. Heijkoop voert verder aan dat parkeren in het oostelijke deel van de binnenstad nu al lastig is, wat alleen maar zal verergeren wanneer de bioscoop klaar is. Het CDA Dordrecht heeft eerder al aangevoerd dat de binnenstad gastvrij moet zijn. Niet alleen voor toeristen, maar zeker ook voor bewoners die hun auto in de buurt moeten kunnen parkeren. Zie ook: Klik

Gelet op de verschillende uitkomsten van de metingen, wil Heijkoop de onderzoeken en eventuele voorstellen van het college afwachten. De projecten zijn te groot om voortijdige beslissingen te nemen. Zodra alle informatie wél beschikbaar is, kan de gemeenteraad debateren over de kwestie.

Categorieën: Nieuws