Vandaag heeft wethouder Bert van de Burgt namens het college van B&W naar buiten gebracht dat er 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de vestiging van een Dordts University College in de binnenstad. Beoogde locatie is De Wereldwaag (Wijnstraat 237)

Op een University College kunnen studenten een bachelor halen op universitair niveau. Het Dordtse College zal zich vooral richten op de sectoren water(bouw), maritiem en deltatechnologie. Dit sluit aan bij de economische ontwikkeling van Dordrecht, waar de nadruk ligt op de genoemde sectoren. Bert van de Burgt gaat er dan ook van uit dat deze kennisontwikkeling een positieve invloed heeft op de Dordtse werkgelegenheid. Niet alleen omdat deze ontwikkelingen nieuwe bedrijven zullen aantrekken, maar ook omdat bestaande bedrijven nu geneigd zullen zijn om uit te breiden en te investeren in onderzoek. Aanvullend positief punt is dat de Dordtse plannen al aansluiting hebben gevonden bij de economische plannen van de Provincie en de Rijksoverheid.

De Dordtse vestiging zal onderwijs gaan verzorgen voor ongeveer 600 studenten. Dat geeft onze binnenstad een flinke opkikker, iets waar de middenstand en de horeca lang naar hebben uitgekeken. Het CDA Dordrecht is uitermate blij met het succes van Bert. Hiermee wordt er wederom een verkiezingsbelofte (verkiezingsprogramma 2010-2014, pagina 12/13) waargemaakt.