Op 9 februari werd er in de Short Stay Facility (Wielwijk) een bijeenkomst gehouden over de Wet Werken Naar Vermogen. Na een welkomstwoord van Jacqueline van den Bergh, lag de avond in handen van Gerard van Hees, bondbestuurder bij FNV Bondgenoten.

De eerste spreker van de avond, Leo Hartveld (FNV), vond dat de gevolgen van de Wet Werken Naar Vermogen negatief zullen uitpakken. Er is volgens hem geen perspectief op werk voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers willen volgens hem geen arbeidsgehandicapten in dienst nemen, omdat dat lastig is en te veel bureaucratie met zich meebrengt. Hartveld pleitte verder voor meer concrete afspraken. Er is volgens hem wel een keiharde financiele doelstelling in de wet, maar geen keiharde doelstelling voor werk. Hij wil dat de FNV hierover via de CAO en aanbestedingstrajecten afspraken gaat maken.

Hierna kwam wethouder Bert van de Burgt aan het woord. Hij stelde dat we in de Drechtsteden nieuwe kansen moeten ontwikkelen. De vergrijzing biedt veel mogelijkheden, omdat er op de arbeidsmarkt meer mensen afvloeien dan dat er bijkomen. Verder wil Bert inzetten op het ‘ontzorgen’ van werkgevers. Als werkgevers niet tegen een grote bureaucratische berg aanlopen, dan zal er van nature veel meer bereidheid ontstaan om mensen vanuit Drechtwerk in te laten stromen naar een reguliere baan. De gemeente is daar druk mee bezig en ontplooit inmiddels ook vele initiatieven om mensen vanuit de bijstand (waar het tijdens het debat ook over ging) aan het werk te helpen. Zo zijn er inmiddels 26 vrijwilligersfuncties beschikbaar bij diverse organisaties. Bert hamerde verder op (vrijwillgers)werk. Niet alleen om ervaring op te doen, maar ook omdat het een gevoel van eigenwaarde geeft. Je draagt iets bij aan de maatschappij.

Namens het CDA was ook Peter Heijkoop aanwezig. Hij twitterde mee vanuit de zaal, wat mogelijk werd gemaakt door de mannen van Idordt. Peter liet weten het eens te zijn met het verhaal van Bert: ‘We moeten omzien naar kwetsbare mensen. Ga uit van talenten en kansen, niet vanuit beperkingen’.

Categorieën: Nieuws