Op initiatief van de CU/SGP, waarvoor complimenten, heeft de raad in de adviescommissie opnieuw gesproken over wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Na de eerdere bespreking in september lag er gisteren een gewijzigd voorstel met daarbij het advies van het college (o.b.v. commentaar OM en de politie).
Het CDA ondersteunt de aanscherping en kon prima uit de voeten met de adviezen vanuit het OM en de politie. Maar de APV is geen doel op zich. Het gaat om de prioriteiten die politie stelt bij de handhaving. Bij relatief kleine kwesties (bijv. blaffende hond) moeten burgers vooral eerst elkaar aanspreken voordat zij contact opnemen met de politie. In het geval van het andere uiterste, bijv. bij het dealen van drugs, moet de politie stevig ingrijpen. Het OM en de politie geven aan dat zij vanuit de APV voldoende armslag hebben om te kunnen handhaven, dus het CDA verwacht dat zij daar werk van maken en de stevige lijn van de burgemeester op dit terrein voortzetten.

Categorieën: Nieuws