Vandaag is bekend geworden dat Dordrecht € 7,5 miljoen extra ontvangt in de periode 2012-2015 aan geld voor Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) en Schakelklassen. Dat geld komt van de Rijksoverheid.

Het extra geld zal worden gebruikt om taalachterstanden in het peuter en basisonderwijs weg te werken. De aanvraag voor het extra geld is dan ook gedaan in overleg met schoolbesturen en directies van kinderopvang en peuterwerk. De komende tijd maakt de gemeente samen met schoolbesturen, peuterspeelorganisaties en kinderdagverblijven afspraken over de besteding van het geld. Die afspraken zullen voor een groot deel voortbouwen op ontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet. Daarnaast gaat het ook om nieuwe ontwikkelingen zoals afspraken over Schakelklassen, de inzet van HBO’ ers in het voorschoolse VVE aanbod en verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers.

Het CDA Dordrecht is uiteraard blij met dit succes. Hoe eerder achterstanden worden weggewerkt, hoe groter de kans op doorstroming naar hoge(re) onderwijsniveaus.

Categorieën: Nieuws