Deze week was er een delegatie van Instituut Het Centrum op bezoek bij de fractie om iets te vertellen over hun activiteiten.

Het Centrum is in 1994 opgericht door een groep sociaal betrokken studenten die vonden dat er een betere schoolbegeleiding nodig was voor kinderen met een achterstand. Ze hadden zelf ondervonden dat er een tekort was aan (extra) begeleiding voor kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. Hierdoor was en is de kans groter dan kinderen zonder diploma van school af gaan

Om hier verbetering in te brengen hebben zij Instituut Het Centrum opgericht. Met hoofdzakelijk vrijwilligers richt Het Centrum zich op de volgende punten:

– Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap en techniek, media en muziek

– Deelname van jongeren aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten

– Uitbreiding van het sociale netwerk van jongeren

– Participatie van de jongeren aan de Nederlandse samenleving

– Vergroting van het zelfbewustzijn van jongeren

– Omvorming van jongeren tot rolmodellen voor andere jongeren

Fractievoorzitter Wim van der Kruijff complimenteerde de delegatie met het nuttige werk. Als CDA Dordrecht zien we graag dat er vanuit de maatschappij zelf initiatieven worden opgezet om elkaar te helpen. De fractie bedankt de beide vertegenwoordigers van Het Centrum voor de interessante presentatie.

Zie voor meer informatie: Klik

  • Op de foto: Bert en de IHC mascotte tijdens de opening van de Dordtse locatie
Categorieën: Nieuws