In de raad heeft het CDA bij de burgemeester aandacht gevraagd voor de wijze waarop hij met de APV omgaat. Daarvan is straatmuzikant Hristov een duidelijk voorbeeld, maar het gaat ons om de volle breedte van het beleid richting de toekomst. De CDA-fractie ondersteunt het betoog van de burgemeester dat uitbuiting moet worden tegengegaan, dat ééntoonriedeltjes vervelend zijn en dat er rekening gehouden moet worden met de mening van de minderheid.
Maar daar gaat het hier dan ook niet om. Hier gaat het om een man die al ruim tien jaar een bijdrage levert aan de leefbaarheid in een wijk. En het gaat om een grote groep Dordtse burgers die zich betrokken voelt bij hun leefomgeving, waar deze straatmuzikant onderdeel van uitmaakt, en om die reden 800 handtekeningen hebben opgehaald. Daar gaat het om. In deze gevallen vragen wij enige soepelheid van de burgemeester. Het beleid is er voor de mensen en niet andersom.

Wij zijn ervan overtuigd dat als de burgemeester handelt in de geest van het beleid en niet naar de letter, dat dat een teken is van kracht en niet van zwakte. Hij hecht daarbij aan de woorden ‘proportionaliteit’ en ‘redelijkheid’. Daarmee verschaft hij zichzelf terecht de ruimte om hier op een juiste wijze mee om te gaan.

Categorieën: Nieuws