Op 7 maart komt een deel van de gemeenteraad naar het Da Vinci College om te luisteren naar de jongeren die graag een vestiging van Kentucky Fried Chicken in Dordrecht zien verschijnen.

November vorig jaar kregen twee klassen van het Da Vinci een aantal gastlessen over economie en politiek. Op de vraag ‘wat kan er beter in Dordt?’ kwam het unanieme antwoord: een KFC. Dit enthousiasme kwam de fractie van het CDA Dordrecht ter oren en zij deden direct een prikkelend voorstel: haal 1000 handtekeningen op en het CDA zal proberen om KFC onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Zo gezegd, zo gedaan. In korte tijd waren de handtekeningen binnen.

Op 31 januari was het zo ver. Na maanden van voorbereiding en vele regenachtige middagen handtekeningen ophalen, verzamelden 20 jongeren van het Dordtse Da Vinci College zich bij het Stadskantoor. Deze sterke vertegenwoordiging stond onder de leiding van de drie initiatiefnemers Loubna el Karraz, Serife Burgaz, Younes Matezian, docente Carla Lagendijk en CDJA voorzitter en gastdocent Christiaan Merkuur. Het is officieel zo dat de gemeenteraad niet gaat over de vestiging van één bedrijf, maar als CDA Dordrecht vonden we dit initiatief dusdanig sympathiek dat we er toch graag naar wilden kijken. Het komt niet elke dag voor dat jongeren op eigen kracht 1000 handtekeningen verzamelen om iets te bereiken in de politiek.

Om 13.00 uur werd docente Carla Lagendijk geïnterviewd door de camera-opleiding van het Da Vinci. Ook de heren de Vilder en van ‘t Loo (directie KFC Nederland) waren al aanwezig in het Stadskantoor. De leerlingen kwamen vervolgens binnendruppelen en namen plaats in Kamer 1, waar zij een stukje uitleg kregen over de commissievergaderingen die daar elke dinsdag plaatsvinden. Met het arriveren van de pers en Da Vinci directeur Hoefeijzers begon de middag met een flink gevulde zaal. Na een welkomstwoord werden de handtekeningen overgedragen aan de vertegenwoordigers van KFC. Zij trakteerden daarop de leerlingen op een aantal goed gevulde ‘KFC buckets’. Het geheel werd gefilmd door de leerlingen van de camera-opleiding van het Da Vinci.

Om 13.40 uur vertrok de groep richting Stadhuis, waar de Raadsvergaderingen worden gehouden. De leerlingen werden in het Stadhuis opgewacht door drie vertegenwoordigers van de Gemeenteraad, waaronder CDA Raadslid Peter Heijkoop. Loubna, Serife en Younes overhandigden hun voorstel voor een burgerinitiatief, waarop werd toegezegd dat hun voorstel diezelfde middag nog zou worden meegenomen in de agendacommissie. Na snel nog wat foto’s te hebben genomen van de raadszaal (en stiekem ook van de burgemeester), verplaatste de groep zich daarna naar de fractiekamer, waar zij werden getrakteerd op cola en gebak. Nog diezelfde middag kwam er ook een positief geluid uit de agendacommissie: Op 7 maart komt de gemeenteraad naar het Da Vinci.

De avond wordt georganiseerd in de vorm van een zogenaamd ‘Sprekersplein’. Dat betekent dat de Raadsleden met elkaar in debat gaan, maar dat er ook alle ruimte is voor inspraak, discussie en opmerkingen vanuit en met de zaal. Iedereen die dat wil mag zijn of haar mening geven. Ook vanuit de zaal via twitter, want de mannen van Idordt zorgen met hun aanwezigheid voor een laagdrempelig debat. Aan het einde van het debat is er ook nog enige ruimte om kort te discussiëren over jongeren en Dordrecht in het algemeen, in aanloop naar en ter voorbereiding van het vierde Grote Dordtse Stadsdebat op 28 maart.

Deze avond is voor iedereen, jong en oud, die graag een KFC naar Dordrecht wil halen (of juist niet).

Locatie: Da Vinci, Leerpark. Maria Montessorilaan 100.
Aanvang: 20.00 uur, einde circa 21.30 uur
Consumpties : gratis