Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad laten weten serieus aan de slag te gaan met het CDA plan “Alternatieve oplossing buslijn 1”. Aan de gemeenteraad is een raadsinformatie brief hierover aangeboden Klik hier

Het CDA had aan het college in de begrotingsraad van november 2011 gevraagd om te onderzoeken of het Rotterdamse plan “Flex Overschie”, al dan niet aangepast aan de Dordtse situatie, een alternatief kan zijn voor het verdwijnen van buslijn 1, maar misschien ook voor andere (ontbrekende) openbaar vervoer verbindingen. De motie van het CDA kreeg grote steun in de raad (zie ook: Klik )

Het CDA is blij dat het college serieus aan de slag gaat met en het plan en ziet nog steeds grote voordelen namelijk:

– Het is een aanvulling op het openbaar vervoer en vergroot de bereikbaarheid en mobiliteit (van ouderen) binnen de stad.

– Het levert zichtbaar een bijdrage aan duurzaamheid door electronisch rijden te promoten en onder de aandacht te brengen.

– Het biedt werkzoekenden een mooie gelegenheid ervaring op te doen om de kans op een baan te vergroten.

Het college heeft aangegeven een marktverkenning te gaan doen of het plan ook toepasbaar is in Dordrecht. Het is de bedoeling om te komen tot een projectplan en dat allerlei partijen (vervoerders, opleidingen, e.d.) en mensen hierbij betrokken worden door de gemeente.

Het CDA roept een ieder op met goede ideeën hierover om zich bij de gemeente te melden. Contactpersoon bij de gemeente is de heer Moesman (fca.moesman@dordrecht.nl )

Nadat de plannen met alle betrokkenen zijn uitgewerkt zal er voor de zomer een “businesscase” aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden en zal moeten blijken op welke wijze dit project in Dordrecht kan starten.

Het CDA Dordrecht heeft alle vertrouwen in de uitwerking en kijkt met vertrouwen uit naar de uitgewerkte plannen.