Het CDA staat positief tegenover de komst van Serious Request van 3FM naar Dordrecht. Het is een energiek topevenement waarbij maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke rol speelt. Wij zijn ervan overtuigd dat veel inwoners het Glazen Huis graag naar de stad zien komen. Dordrecht wordt op een positieve manier op de kaart gezet en het geeft het mkb en de horeca een flinke impuls.
Natuurlijk kleven er de nodige haken en ogen aan de komst van dit evenement. Er moeten veel zaken worden onderzocht, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, de kosten, sponsoring en de afstemming met andere evenementen zoals de kerstmarkt.
Er is al veel discussie gevoerd die de kandidaatstelling t.o.v. de tien concurrenten bepaald niet versterken. Daarom pleit de CDA-fractie ervoor om het komende jaar te onderzoeken op welke wijze Serious Request wel naar de stad gehaald kan worden. Wellicht in 2014 of 2015.

Categorieën: Nieuws