Afgelopen woensdag heeft een groot aantal raadsleden gesproken met jongeren van het Da Vinci College. De afgelopen dagen hebben verschillende media daar aandacht aan besteed en ook raadsleden hebben de avond ‘live’ en via twitter met elkaar nabesproken.

Het is jammer dat Beter voor Dordt niet aanwezig was en er wel negatieve berichten uit die hoek kwamen. Argumenten? Het was geen raadsbijeenkomst, het onderwerp was niet belangrijk genoeg en het feit dat de jongeren enthousiast zijn geraakt door een gastles van een jonge CDA’er maakte het teveel CDA.

Dat is onterecht en een gemiste kans. De procedure, waar Beter voor Dordt altijd zeer aan hecht, is keurig verlopen. Jongeren hebben 1000 handtekeningen ingezameld en aan enkele raadsleden overhandigd. Vervolgens heeft een meerderheid in de agendacommissie van de raad besloten gehoor te geven aan de oproep van de jongeren om met hen in gesprek te gaan. Om die reden is door de griffie een sprekersplein georganiseerd. Niets mis mee dus.

Voor zover de procedure. Waar het mij vooral om gaat is het signaal dat aan de jongeren wordt afgegeven. Door weg te blijven en negatief te berichten laat je deze jongeren in de kou staan. Natuurlijk ben ik ook van mening dat de komst van een KFC geen halszaak is, er zijn belangrijkere zaken, maar het is een goede manier om met de jongeren in gesprek te komen. Dit is voor hen belangrijk en wie zijn wij als raad om te bepalen wat zij belangrijk mogen vinden en wat niet. Door het starten van een handtekeningenpetitie tonen zij zich maatschappelijk betrokken en via het KFC-initiatief kom je ook in gesprek over werkgelegenheid (bijbaantje of stage bij de KFC), duurzaamheid (plofkippen), jongerenbeleid (gesubsidieerd sporten) en de aantrekkelijkheid van de binnenstad (leuke winkels en evenementen).

Gelukkig vonden de meeste fracties (PvdA, VVD, Groen Links, CDA, Christen Unie/SGP en D66) dat een positief jongereninitiatief een positieve reactie verdient. En dat wij als raad niet over de komst van een KFC gaan, vonden de jongeren allang prima. Er werd naar hen geluisterd en de directie van de KFC luisterde mee.