In Dordrecht (en de regio) lijkt prostitutie geen groot probleem, zo blijkt uit onderzoek van de politie. Er zijn in Dordrecht ongeveer 25 prostituees werkzaam in vergunde bedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de wettelijke eisen en worden regelmatig gecontroleerd.

Wij vragen daarom vooral aandacht voor vrouwen die in het schemercircuit actief zijn; uitbuiting, mensenhandel en tewerkstelling van minderjarigen is een groot probleem. Hoewel de inhoud van het rapport geen blijk geeft van grote misstanden in onze stad, is het belangrijk dat de aandacht hiervoor blijft en dat de vaak jonge vrouwen weten dat een leven buiten de prostitutie ook mogelijk is.
Er is een nieuwe wet in voorbereiding die gemeenten meer handvatten geeft om te handhaven. Het gaat om aanscherpingen op het gebied van registratie, leeftijd, vergunningplicht en strafbaarstelling klanten. Op zichzelf een prima zaak, maar we moeten alert zijn dat vrouwen door de strengere regelgeving niet van de radar verdwijnen en in de illegaliteit belanden.

De burgemeester is helder in zijn beantwoording en deelt de zorgen van de raad. Hij geeft aan dat het gelukkig een relatief klein probleem lijkt te zijn in onze stad, maar dat mensenhandel en uitbuiting in welke vorm dan ook hard aangepakt wordt. Hij zegt verder toe dat er een vervolgonderzoek komt om te kijken hoe prostitutie in de regio zich in de loop van de tijd ontwikkeld en hij zal de raad nader informeren over het probleem rondom loverboys. De omvang van dit fenomeen, waarbij jonge meisjes eerst worden ingepalmd en vervolgens worden uitgebuit door vaak jonge mannen, is nog nauwelijks in beeld in de regio.

Voor de geïnteresseerden: het politierapport is hier te lezen.

Categorieën: Nieuws