De nieuwe wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is gericht op het verbeteren van de ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente Dordrecht is bezig met de nodige hervormingen op dit terrein en het college heeft gisteren ingestemd met een voorstel om het peuterwerk en de kinderopvang beter op elkaar af te stemmen. De aanbieders van opvang moeten toegankelijk, breed verspreid door de stad en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast zet het college in op goed overleg met de betrokkenen.
Het peuterwerk en in de kinderopvang gaan stapsgewijs samen. Daarnaast wordt de samenwerking met de voor- en vroegschoolse educatie versterkt.
‘Het voorstel is gezamenlijk met partners uit de kinderopvang en peuterspeelzalen in Dordrecht tot stand gekomen. En dat is best uniek’, aldus verantwoordelijk wethouder voor onderwijs Bert van de Burgt (CDA).
De fractie van het CDA Dordrecht heeft zich als gezinspartij altijd ingezet voor een goed opvang- en onderwijsaanbod voor de allerjongste Dordtenaren en ondersteunt het collegebeleid van harte.

Categorieën: Nieuws