De Dordtse CDA fractie heeft samen met de fractie CU/SGP een motie ingediend waarin wij vragen om de Voedeselbank door deze zware tijd heen te helpen.
De Rotterdamse Voedselbank heeft inmiddels aangegeven dat de Dordtse Voedselbank definitief moet verzelfstandigen. Dit stelt de Dordtse Voedselbank voor nog meer nieuwe problemen. ‘Het aantal noodpakketten is op. Het aantal aanmeldingen stijgt. Sommigen staan inmiddels op een wachtlijst. Dat is onbestaanbaar. Er zijn voldoende middelen in de stad om elkaar te helpen’ zo zeggen Heijkoop en Verhoeve.
De twee hebben een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om volgende week dinsdag in de gemeenteraad bij de nood stil te staan en naar oplossingen te zoeken.

Het is volgens de fractieleden niet de bedoeling dat de gemeente de organisatie overneemt.
‘De kracht van de Voedselbank is nu juist dat het een maatschappelijk initiatief is. Diverse kerken en ook andere (service)organisaties spelen nu al een rol en dit kan nog intensiever. Ook van de grote supermarktketens hebben wij al positieve signalen ontvangen. De overheid is er voor om de Voedselbank en hun klanten nu een steuntje in de rug te geven’, aluds Heijkoop en Verhoeve.

‘We hebben als CDA en CU/SGP ook een motie opgesteld. Daarbij vragen we het college binnen een maand te rapporteren of er een geschikte locatie is. We denken zelf bijvoorbeeld aan Drechtwerk, maar een andere locatie kan natuurlijk ook. Verder vragen onze fracties om de klanten van de Voedselbank ook te helpen op andere terreinen, bijvoorbeeld door hen te wijzen op andere sociale voorzieningen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk zonder hulp van de Voedselbank hun weg kunnen vinden.’

Categorieën: Nieuws