Dinsdagavond is in de adviescommissie de Startnotitie Speelruimtebeleid besproken. Het CDA hecht veel belang aan voldoende plekken voor kinderen om veilig te kunnen spelen. Om die reden heeft de CDA-fractie enkele maanden geleden een motie ingediend om de bezuiniging op speelplekken terug te draaien. Deze motie kreeg brede steun in de raad, maar was nog niet door het college overgenomen en in de startnotitie verwerkt.

Het CDA is blij dat de wethouder gisteren heeft beloofd de motie alsnog uit te voeren en de bezuiniging in de (meerjaren)begroting te schrappen.
In de startnotitie wordt een helder proces geschetst waarin ouders in de wijk betrokken wordt bij de inrichting en locatie van de speelplaatsen. Wij hopen dat daarmee de tevredenheid ook zal stijgen.

De commissie gaven de wethouder nog enkele ideeën mee voor het vervolg. Zo werd aandacht gevraagd voor natuurspeelplekken, veel groen en niet al teveel onnodige en soms betuttelende regels.
Later dit jaar hoopt het CDA nog eens met de wethouder te praten over hoe de gesprekken met de ouders in de wijk zijn verlopen.

Categorieën: Nieuws