Als bestuur van het CDA Drechtsteden nodigen wij u van harte uit voor onze manifestatie op 7 mei a.s. Een bijeenkomst, die in het teken zal staan van de logistieke ontwikkelingen in de Drechtsteden en zal aansluiten bij de pogingen om de economische ontwikkelingen in het Drechtstedengebied te stimuleren, rekening houdend met ook de veiligheidsrisico’s.

Doel van de bijeenkomst is om vanuit verschillende invalshoeken (bewoners, belangenorganisatie Transport Logistiek Nederland, de wetenschap, regionale bestuur, CDA Tweede Kamer) , de huidige en toekomstige problemen (onder meer bereikbaarheid en veiligheid) binnen de logistieke sectoren ‘wegen, water en spoor’ binnen het Drechtstedengebied te belichten. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de bewustwording richting de politiek. Regionaal, provinciaal, maar vooral landelijk (Den Haag).

De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum LANDVAST, Haven 4, Alblasserdam en zal duren van 16.00 tot 18.00 uur. Vanaf 15.30 uur wordt u ontvangen met koffie en thee.

Na de opening door de Theo Oostenrijk, voorzitter van het regiobestuur CDA-Drechtsteden, zullen de onderstaande inleiders een bijdrage leveren.

– De heer Erik-Jan Blook, beleidmedewerker RO, Verkeer en Vervoer bij de
belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland;

– Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel, o.a. hoogleraar Logistiek VU-Amsterdam;

– De heer Antoin Scholten, burgemeester gemeente Zwijndrecht en tevens vice-voorzitter
Drechtstedenbestuur, portefeuille o.a. ‘Economie en externe veiligheid’;

– De heer Sander de Rouwe, 2e kamerlid voor het CDA, portefeuille o.a. Mobiliteitsbeleid,
Binnenvaart en Transport.

Direct aansluitend vindt er een interactieve discussie plaats met inleiders en aanwezigen. Discussieleider is Arie van den Herik, lid van het regiobestuur en bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden.

De manifestatie is uiteraard openbaar, iedereen is van harte welkom

Voor nadere informatie:

Theo Oostenrijk
t.oostenrijk5@upcmail.nl