Op vrijdag 13 april heeft wethouder van Onderwijs, Bert van de Burgt, kinderen van de Leonardoschool een raadsvergadering laten naspelen. De kinderen hadden van te voren nagedacht over hoe zij 2500 euro konden besteden en verschillende voorstellen voorbereid. De vergadering was een groot succes. De kinderen kwamen met voorstellen die goed zouden zijn voor alle kinderen in Dordrecht. Ook bedachten ze oplossingen die de gemeente niets kosten. Door de uitstekende begeleiding van wethouder Van de Burgt hadden de kinderen een geweldige ervaring en kennismaking met politiek.

De wijze waarop de kinderen met elkaar communiceerden en tot overeenstemming kwamen, gaf aan dat zij heel goed hun standpunt kunnen uitleggen. Eén van de 10-jarige deelnemers: “Je werd serieus genomen en het was heel echt. Dat was cool! Ook het stemmen was leuk, omdat het spannend was of de anderen jouw idee goed genoeg vonden om het uit te gaan voeren.”
Tijdens de raadsvergadering werd duidelijkwelke vaardigheden hoogbegaafde kinderen hebben. Er werd assertief gediscussieerd over verschillende standpunten. Nienke Ryan, voorzitter van de vereniging Ouders van Leonardo: “Kinderen leren niet alleen op school, maar vooral ook daarbuiten. Het leren verdedigen van je standpunten, respect tonen en tot overeenstemming komen zijn belangrijke vaardigheden voor iedereen. Tijdens deze middag konden de kinderen op een geweldige manier kennismaken met de democratie en de invloed die wij hierop als individu hebben. Het is belangrijk dat we de kinderen dit meegeven. Mensen als Bert van de Burgt geven een zeer goed voorbeeld om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, hen te betrekken en serieus te nemen. Het onderling communiceren verliep prima. Er kwamen voorstellen voor gratis leesboeken op school, uitdagender buitenspeelgoed tijdens de overblijf en experts als vakdocenten. En het mooie was dat ze voor deze voorstellen zelf ideeën aandroegen, waardoor het de gemeente niets kost om de voorstellen te realiseren.”

Resultaat
De raadsvergadering leverde nog meer op. Bert van de Burgt: “Met één van de voorstellen ga ik verder, dit vraagstuk kunnen de kinderen niet oplossen. Dat moeten wij met elkaar doen.” Nienke Ryan: “Het gaat om de vraag hoe we de capaciteiten van kinderen en hoogbegaafde kinderen optimaal tot bloei kunnen laten komen. In het huidige onderwijssysteem is dit nog onvoldoende ontwikkeld. Het is juist zo belangrijk dat ook zij hun bijdrage leveren die onze maatschappij zo keihard nodig heeft. Investeren in ons talent, datlevert voor ons allemaal een betere situatie op.” Als voorzitter van de oudervereniging voerde zij onlangs een gesprek met wethouder Bert van de Burgt over het belang van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De wethouder bood aan om samen met de kinderen een raadsvergadering na te spelen. Zo beseffen de kinderen al op vroege leeftijd dat ze hun situatie kunnen verbeteren door gebruik te maken van ons democratisch systeem.

Hoogbegaafd
Vanaf 2009 kunnen hoogbegaafde kinderen terecht op de Leonardoschool in Dordrecht. Veel hoogbegaafde kinderen kunnen zich in het reguliere onderwijs niet goed ontwikkelen. Ze gaan zich aanpassen aan het niveau en de manier van leren van hun groep (onderpresteren), verliezen veel van hun zelf verworvenvaardigheden en natuurlijke nieuwsgierigheid, vinden leren en school niet meer leuk, gaan afwijkend gedrag vertonen en komen in een sociaal isolement. Een flink aantal krijgt psychosomatische klachten en sommigen komen zelfs tot suïcidaal gedrag. Op de Leonardoschool ervaren ouders hoe fijn het voor de kinderen is passend onderwijs te krijgen. De kinderen gaan met meer pleziernaar school en zitten beter in hun vel.

Oudervereniging
Om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Dordrecht wordt gecontinueerd, hebben de ouders zich verenigd. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de site www.oudersvanleonardo.nl. Ook is hier informatie te vinden over de kenmerken van
hoogbegaafdheid.

(Bron: Dordrecht.net)

Categorieën: Nieuws