De behandeling van de motie ‘Toekomst Voedselbank Dordrecht’ verliep afgelopen dinsdag in de gemeenteraad onrustig en is uitgesteld. Dat is jammer, want CU/SGP en het CDA hadden slechts het bescheiden verzoek aan de raad om het college te vragen een aantal zaken uit te zoeken, zodat de raad daar over een maand met elkaar over kan doorpraten; nog voldoende ruimte voor inhoudelijk debat dus.
Namens het CDA en de CU/SGP heb ik de motie toe mogen lichten aan de raad, maar daarna werd verdere bespreking dus helaas uitgesteld. Omdat u misschien ook benieuwd bent naar onze overwegingen om de motie in te dienen, vindt u hierbij mijn woordvoering:

“Het werk van de Voedselbank leeft. De fracties van de CU/SGP en het CDA hebben veel reacties gekregen op hun gezamenlijk initiatief om de toekomst van de Voedselbank veilig te willen stellen.
En dat is ontzettend goed nieuws, want deze vele reacties geven al deels antwoord op de vraag die aan het college wordt gesteld. Door het probleem te benoemen en doordat veel media daarover hebben bericht, zijn verschillende partijen uit de Dordtse samenleving reeds in actie gekomen om de helpende hand te bieden. Een korte greep uit de reacties:

Stichting Warm Aanbevolen komt met een idee om de leegstaande kassen aan de Zuidendijk te benutten. Verschillende supermarktondernemers hebben al aangegeven graag mee te willen denken, over de logistiek, de voedingsmiddelen en ander zaken. De Hoop heeft een ruimte beschikbaar en wil graag haar werkbedrijf ook inzetten om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben te helpen aan werk. De heer Nolle wil graag helpen met levensmiddelen en heeft daar ook al met ondernemers over gesproken. En ook een initiatief via het Leger des Heils heeft ons bereikt.

Voorzitter, het College heeft daarmee de ingrediënten voor de oplossing wellicht voorhanden. Het maatschappelijk middenveld in Dordrecht toont zich van haar beste kant. De betrokkenheid is zeer groot en het moment is daar om op constructieve wijze deze partijen bijeen te brengen en tijdelijk regie te voeren.

Doe daarbij wat nodig is, maar geef het daarna zo snel als verantwoord weer terug aan de partners in het maatschappelijk middenveld. De kracht van de Voedselbank is dat het een initiatief is van betrokken burgers, organisaties en kerken.

Voorzitter, op dit moment komt er heel veel op de Voedselbank af. Van uitgiftepunt moeten zij zich in korte tijd ontwikkelen in zelfstandig opererende voedselbankorganisatie. Rotterdam heeft aan de Dordtse Voedselbank laten weten dat zij in de toekomst moeilijk de Dordtse Voedselbank kan blijven voorzien van pakketten. Het is lastig in de distributie en de voedselpakketten worden ook inhoudelijk steeds schraler (zie ook nieuwsbericht van 18 maart op RTV Rijnmond).

Daarom is nu het moment om op eigen benen te gaan staan. Dat vraagt veel van de betrokken vrijwilligers, en misschien zelfs te veel. Daarom vragen wij in de motie om korte tijd de Voedselbank te helpen, door te onderzoeken of er bemiddeld kan worden in een geschikt distributiecentrum en mocht het nodig zijn een projectleider de overgang naar een zelfvoorzienende organisatie te begeleiden en ons daar over een maand over te informeren.

En natuurlijk, beter is de vijand van het goede. Het CDA ziet graag een integrale benadering van de armoedeproblematiek met daarin een betere toegang en begeleiding. En wellicht kan de wethouder iets vertellen op welke wijze haar daar al mee bezig is, maar hier gaat nu om een urgent probleem. Wij zouden graag zien dat de gemeenteraad het statement afgeeft: Voedselbank, wij staan achter jullie!

Op dit moment vragen wij daarom de raad om dit initiatief te steunen en te zorgen dat de Voedselbank een goede kans heeft om haar waardevolle werk voort te zetten. Het gaat nog niet om de financiële consequenties en materiële keuzes (distributiecentrum verhuren). Die zaken komen aan bod, nadat het college deze motie heeft uitgevoerd en de resultaten aan de raad presenteert. Dan praten wij met elkaar verder.

Voorzitter, deze woordvoering gaat niet over het CDA of over de politiek, want het gaat niet om ons. Het gaat om die mensen die soms een beetje hulp nodig hebben omdat het even tegen zit en anderzijds om de organisaties die bereid zijn daarin verantwoordelijkheid te nemen en de vrijwilligers die omzien naar hun medeburgers. Dat is volgens mij partijoverstijgend. Laten wij daarom gezamenlijk optrekken.”

Categorieën: Nieuws