Het college van B&W heeft deze week de ‘Jaarstukken 2011’ vastgesteld. De fractie van het CDA Dordrecht is zeer tevreden over de prestaties van het college en verantwoordelijk wethouder Bert van de Burgt (CDA) van financiën, onderwijs en arbeidsmarkt. Ten eerste is er in 2011 ongeveer 100 miljoen geïnvesteerd in de stad. Denk aan voorzieningen om de binnenstad een stuk levendiger te maken, zoals het Energiehuis, het Hofkwartier en het opknappen van het Achterom en het Bagijnhof, maar ook aan het opknappen van Krispijn, Crabbehof en Wielwijk. En vergeet het Leerpark en het Gezondheidspark (rondom het Albert Schweitzer) niet. Ten tweede is het gelukt om 2011 af te sluiten met een positief resultaat van 10,3 miljoen. Hiermee wordt het solide financiële beleid van oud-CDA wethouder Dion van Steensel stevig voortgezet.

Wat voor het CDA Dordrecht echter net zo belangrijk is, is dat het college het voor elkaar heeft gekregen om de lokale belastingen te laten dalen. In 2011 zijn de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden namelijk met 3,4% naar beneden gegaan. Uitschieter is de rioolheffing voor gebruikers, die van €95,62 naar €69 is gedaald. Dat geeft in deze moeilijke jaren iets meer ruimte in ieders portemonnee.

Het CDA Dordrecht heeft tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen sterk ingezet op een degelijk financieel beleid. Een huishoudboekje moet onderaan de streep een groen getal vertonen en een gemeente is daar wat het CDA betreft geen uitzondering op. Die verkiezingsbelofte is het met bovenstaande beleid ook over 2011 gerealiseerd.

Klik hier voor het volledige jaarverslag