De motie van het CDA en CU/SGP welke als doel heeft om de toekomst van de Voedselbank veilig te stellen kon na een stevig gedebat rekenen op brede steun vanuit de raad. De CDA-fractie prijst zich gelukkig met de overgrote raadsmeerderheid voor de motie.
Peter Heijkoop: “Een meerderheid tekende zich gedurende het debat al af, maar het CDA is blij dat ook grootste partij in de raad Beter voor Dordt zich na een korte schorsing achter de motie schaarde. Dat geeft de wethouder een stevig mandaat. Ik ben benieuwd naar de resultaten en hoop dat daarmee de basis gelegd wordt voor een solide, zelfstandige Voedselbank in Dordrecht.”
De motie vraagt om een onderzoek naar de huidige stand van zaken en de problemen die de Voedselbank Dordrecht ervaart op weg naar verzelfstandiging. De uitkomsten van het onderzoek worden over een maand verwacht en aan de hand daarvan kan de raad met elkaar in gesprek over eventuele aanvullende ondersteuning die de Voedselbank nodig heeft op weg naar verdere verzelfstandiging. Dan valt te denken valt aan de inzet van een tijdelijke projectleider die de verzelfstandiging begeleid en hulp bij het zoeken naar een geschikte opslagplaats/distributiecentrum voor de voedingsmiddelen. Voorop staat dat de ondersteuning vanuit de gemeente tijdelijk is. De Voedselbank is een particulier initiatief en daarin schuilt ook de kracht.

Categorieën: Nieuws