CDA en BVD zijn gezamenlijk opgetrokken tegen de oorspronkelijke plannen van het college om te bezuinigen op het leerlingenvervoer voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs. De grens van twee kilometer die tot op heden gehanteerd werd, wilde het college optrekken naar vier kilometer.
Maar juist als gezinspartij zag het CDA niets in het voorstel.

Frans Riet: “Hoe moet een doorsnee gezin met twee kinderen, het ene kind om half negen op de reguliere basisschool brengen, terwijl het kind dat aangewezen is op speciaal onderwijs ook om half negen moet beginnen, maar wel door moeder weg gebracht moet worden op de fiets, omdat pa b.v. zijn auto voor het werk nodig heeft? Zo zijn er natuurlijk wel meer voorbeelden te noemen, waarbij gezinnen voor grote problemen zouden komen te staan.”

Het CDA is dan ook heel blij dat de wethouder na bestudering van de vervoerscijfers van de laatste twee jaar, ontdekte dat het eerder ingezette aangescherpte beleid al voor structurele bezuinigingen had gezorgd, waardoor de ophoging van de tweekilometergrens naar vier kilometer niet nodig is.

Er zijn wel wat kleine aanpassingen gemaakt voor met name oudere leerlingen, maar het CDA is heel blij met het voorstel van CDA-wethouder v.d. Burgt, waarbij de tweekilometergrens gehandhaafd blijft.

Veel gezinnen zullen hier blij mee zijn.

Categorieën: Nieuws