De bewoners van de Damstraat hebben al vele jaren last van de hoeveelheid vrachtwagens in de straat (terwijl er een verbod is!). Dit heeft volgens de bewoners (o.a. door de trillingen) grote schade veroorzaakt aan de huizen, maar ook aan gemeentelijke eigendommen (verkeersborden, betonblokken e.d.).

Omdat er over de problemen al vaker gesproken is maar er nog geen goede oplossing was na al die jaren hebben Peter Naeije en Wim v/d Kruijff namens het CDA op 12 april schriftelijke vragen aan het college gesteld met de oproep om te komen tot een oplossing. Uit de antwoorden van het college blijkt dat wethouder Mos (VVD) en het college de problemen serieus nemen. De CDA-fractie is blij met de reactie van het college, want een oplossing voor deze jarenlange discussie en problemen lijkt in zicht.

Het college heeft het plan om de Damstraat af te sluiten, zodat het vrachtverkeer niet meer de straat in kan. Daarnaast heeft het college aangegeven in overleg te gaan met de supermarktondernemer over wijziging van de toerit van het vrachtverkeer dat door de Damstraat gaat.

De complete vragen en antwoorden vindt u hier

Categorieën: Nieuws