“Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver.
Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen.
Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Het gaat bij de ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 12 september, om onze toekomst.
Om de toekomst van iedereen.”

Met de juiste keuzes kan Nederland sterker uit de crisis komen. Dat is de inzet van ‘Iedereen’, het CDA verkiezingsprogramma 2012-2017. Het herstel van de economie vraagt om andere keuzes als het gaat om wonen, werken en zorg. Voorop staat de vraag welke samenleving we ná de crisis willen. Dat gaat om meer dan alleen bezuinigen en hervormen. Het CDA kiest voor een actieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Familie en gezin zijn voor ons de basis waarin ieder mens zich thuis weet en wordt gevormd.

Vandaag – vrijdag 1 juni – presenteert het CDA het verkiezingsprogramma 2012-2017. De commissie o.l.v. Paul Doop heeft het voor elkaar gekregen om in minder dan drie weken het program af te krijgen. Daarbij heeft de commissie kunnen bouwen op het rapport van het Strategisch Beraad, dat in januari is gepresenteerd. Via een oproep op de website en in direct contact zijn vele leden, maatschappelijke organisaties en instellingen benaderd om hun bijdrage aan het programma te leveren. Dit heeft geleid tot ruim 500 reacties.

Het CDA organiseert zijn verkiezingscongres op 29 en 30 juni. Tijdens dat congres zal het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Download hier het verkiezingsprogramma