Verdere behandeling van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) staat voorlopig in de ijskast nadat het kabinet Rutte is gevallen. Het CDA is blij dat de rigide bezuiniging die gepaard ging met de introductie van deze wet voorlopig van tafel is, maar ondersteunt nog steeds de inhoudelijke opgave waar we voor staan. Immers, als je kan werken, dan moet alles erop gericht zijn om je talenten optimaal te benutten in een betaalde baan. Werk geeft eigenwaarde, respect en je draagt je steentje bij aan de maatschappij.
Doorgaan dus met het arbeidsmarktprogramma waarin mensen worden geholpen richting werk; hetzij vanuit een uitkering of vanuit de schoolbanken. Ook de contacten met (opleidings)bedrijven moeten worden versterkt, zodat zij ook in deze lastige tijden plaats blijven bieden aan mensen die lastig zijn te bemiddelen op de arbeidsmarkt. De gemeenten binnen de Drechtsteden mogen daarbij de rol van de eigen organisaties niet te vergeten.

Tot slot onderschrijft het CDA het belang om de organisaties (SDD, UWV en Drechtwerk), die zich inzetten om deze mensen aan het werk te krijgen en te houden, beter samen te laten werken. Dan is de aanpak richting werkzoekenden nog effectiever.

Later dit jaar informeert wethouder (en portefeuillehouder in de Drechtsteden) de raad over de voortgang. Wij zijn blij met de koers die twee jaar geleden is ingeslagen. Het belang van werk blijft bij het CDA hoog op de politieke agenda staan en wij blijven de voortgang dus nauwlettend volgen.

Categorieën: Nieuws