Maandag 18 juni kwam de Sportraad nieuwe stijl met het algemeen bestuur bijeen voor de laatste vergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp was de Nota Schoolzwemmen.
Het schoolzwemmen in Dordt zal de komende jaren anders georganiseerd worden. Er zal meer ingespeeld worden op de verantwoordelijkheid van de ouders, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er veel ouders zijn die die verantwoordelijkheid niet kunnen, of soms ook niet willen dragen.
Gelukkig kent de gemeente voor deze respectievelijke groepen twee vangnetten: Stichting Leergeld bij financiële problemen en projecten als Doe Effe Gezond voor scholen in met name Dordt West, waar veel kinderen geen zwemdiploma hebben.
De Sportraad stelde vooral kritische vragen over de financiering. Hoe lang kan de Stichting Leergeld blijven subsidiëren? Ook was de Sportraad van mening dat het college vergeten was in het voorbereidingstraject de Sportraad te betrekken. Tenslotte vroeg men zich af of de gemeente niet verder had willen gaan met bezuinigen op schoolzwemmen, als er niet in de kleine lettertjes twee jaar geleden was vastgelegd dat de gemeente 20 jaar lang verplichtingen heeft aan Optisport, de exploitant van het zwembad.

Het voorgestelde Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Orde werden zonder discussie vastgesteld.
Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van twee “monumenten” van de Sportraad: mevrouw Schot als vertegenwoordiger van de gymverenigingen en mevrouw Kievit als secretaris van de Sportraad. Beiden kennen een lange staat van dienst.
Bij dit afscheid waarin de dank en de waardering naar beide dames werd uitgesproken ontpopte voorzitter Andries van de Graaf zich als een volleerde conferencier met zang en cabaret. Dit werd door allen zeer gewaardeerd.
Naast enkele andere formele afhandelingen werd de vergadering rond kwart voor tien beëindigd en met een drankje afgesloten om zo te kunnen genieten van een welverdiend reces.