Om aan de (tijdelijke) situatie van eenrichtingsverkeer op de Vrieseweg een einde te maken heeft het college voorgesteld het kruispunt Vriesweg – Oranjepark aan te pakken. In de adviescommissie van 20 juni werd over dit voorstel gesproken.

CDA woordvoerder Peter Naeije is blij met het voorstel. Goed dat de (tijdelijke) afsluiting met blokken verdwijnt en het kruispunt wordt aangepakt. Het CDA is het met het college eens dat het verkeer (oost-west verbinding) zo veel mogelijk via de Burgemeester de Raadtsingel moet blijven gaan. Het kruispunt is daar ook op ontworpen. Met een drempel in de bocht wordt het verkeer gestimuleerd niet de drempel te nemen, maar met de weg mee naar links te gaan richting Burgemeester de Raadtsingel. Het bestemmingsverkeer kan straks weer rechts afslaan (over de drempel) om zo de route over de Vrieseweg te vervolgen. De verkeerslichten op het kruispunt zullen verdwijnen.
Hoewel het geen gemakkelijke opgave is, is het volgens het CDA gelukt om, rekening houdend met de beperkte ruimte een oplossing te vinden die recht doet aan automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook konden de bomen gespaard blijven bij deze oplossing, zodat er geen bomen gekapt hoeven te worden.
In de adviescommissie bleek dat het college n.a.v. de inloopavond en de reacties de plannen nog iets had kunnen aanpassen. Hiermee was gehoor gegeven aan een verzoek van o.a. de Fietsersbond om het mogelijk te maken dat fietsers komende vanaf de Oranjelaan / Reeweg-Oost op de kruising Vriesweg-Oranjepark zonder onderbreking rechtdoor konden blijven rijden.

Het CDA vindt deze aanpassing een goede verbetering en is blij dat het college deze aanpassingen in de plannen heeft kunnen doen, mede door medewerking van buurtbewoners, die bereid waren om de uitrit van de woning iets te wijzigen.