Over verkeer heeft bijna iedereen wel een mening. Over verkeerslichten die te lang op rood staan of juist te kort op groen, drempels die te hoog zijn, eenrichtingsverkeer, pollers die straten afsluiten, meer parkeerplaatsen of juist minder, veel verkeer door de straat of juist niet. Deze discussies vinden in heel de stad plaats, maar de discussie is zeker in en rond de historische binnenstad het afgelopen jaar vaak gevoerd. De historische binnenstad is niet ontworpen voor auto’s en daarom is volgens het CDA een goede balans tussen het karakter van de historische binnenstad, bereikbaarheid en leefbaarheid van groot belang.

Het CDA vindt die discussie goed en het is belangrijk dat iedereen die er een mening over heeft of een goede oplossing hierover kan meedenken, zodat het nieuwe verkeersplan de goed balans heeft tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Het CDA is dan ook verheugd dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft om de hele stad uit te nodigen mee te praten over het verkeersplan voor de binnenstad en 19e eeuwse schil. Dit past duidelijk in de lijn, zoals die in het politiek akkoord tussen Beter voor Dordt, VVD en CDA is afgesproken om een dialoog te hebben met de stad en inspraak aan de voorkant.

Het college heeft een forum geopend, waarbij iedereen zijn input kan leveren. Het CDA roept dan ook iedereen op gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren op de oproep van het college.

Het forum over het verkeersplan binnenstad is te vinden op: www.dordrecht.nl/verkeersplancentrum

Het CDA is zeer benieuwd naar alle reacties.

Categorieën: Nieuws