Op 26 juni werd er in de adviescommissie gesproken over de Ark van Noach en de rol van de gemeente. Het college heeft hierover een raadsinformatiebrief gestuurd.

De ark van Noach is een initiatief van de heer Johan Huibers, die de Ark van Noach uit het beroemde bijbelverhaal (Genesis 6-9) wilde nabouwen. Na eerste een kleine “Ark” gebouwd te hebben is hij in 2009 gestart met de bouw van de Ark van Noach op ware grootte (ca. 30 meter breed, 23 meter hoog en 135 meter lang). De Ark van Noach is gelegen op de Stadswerven in onze stad en heeft al kunnen rekenen op nationale en internationale belangstelling van diverse tv stations e.d. De bouw van de ark is afgerond, maar is nog niet geopend. Vanaf (grote) afstand is het al een heel bijzonder en indrukwekkend gezicht.

Het CDA vindt de Ark een mooie trekpleister voor Dordrecht voor bezoekers uit binnen- en buitenland.
De afgelopen periode is er veel discussie geweest tussen de gemeente en de Ark. Het ging hier vooral om de veiligheid van de bezoekers. Hierover heeft diverse malen overleg plaatsgevonden en de gemeente heeft de samenwerking gezocht met de Ark om dit tot een goed einde te brengen.
Dit bijzondere project vroeg om een bijzondere aanpak. Een vergunning voor een “Ark” is wat anders dan de gemiddelde aanvraag voor een woning of een kantoor. De gemeente en de Omgevingsdienst hebben niet veel ervaring met Arken. Het was dus een lastig proces. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de exploitant, maar het college heeft de exploitant hierbij wel ondersteund. Via de raadsinformatiebrief heeft het college uitgelegd welke stappen het college gezet heeft om dit proces tot een goed einde te brengen. Hierbij heeft de gemeente ook gezorgd voor budget uit het evenementenbeleid om te zorgen dat het vergunningstraject goed is doorlopen, zodat de exploitant kan zorgen dat de Ark straks voldoet aan alle veiligheidseisen. Een constructeur heeft bijvoorbeeld goed naar de (veiligheid van de) Ark gekeken.
Ook is met elkaar gesproken over een parkeerterrein. Het was eerst de bedoeling dat de ondernemer het parkeerterrein zelf zou aanleggen, maar aangezien dat niet meer ging lukken, heeft de gemeente dit overgenomen. De verwachting is dat de gemeente de kosten voor de aanleg terug gaat verdienen met betaald parkeren (€ 2,- per 4 uur). Hiervoor is een besluit van de raad nodig.
In de adviescommissie werd wisselend gedacht over de stappen die het college gezet heeft. Eigenlijk alle commissieleden waren van mening dat het college te laat met informatie naar de raad kwam, aangezien de meeste werkzaamheden (parkeerterrein) al uitgevoerd waren. Wethouder Mos was het daarmee eens. De uitleg hierbij was dat er toch werkzaamheden in dat gebied moesten plaatsvinden en dat het goedkoper was dat in één keer uit te voeren. Ook het CDA is van mening dat de gemeenteraad hierover eerder geïnformeerd had moeten worden, maar vinden het besluit om dit direct mee te nemen wel verstandig, omdat wij het een hele mooie aanvulling vinden voor onze stad.
De aanleg van een parkeervoorziening is van belang om de bezoekers goed te kunnen ontvangen en wij verwachten dat wij de kosten terug kunnen verdienen. Het CDA stemt dan ook in met de voorstellen van het college om de verordening Parkeerbelasting te wijzigen, zodat dit mogelijk wordt gemaakt. Het is de verwachting dat de laatste details met de vergunning op korte termijn afgerond kunnen worden en dat de Ark dan veilig open kan voor het publiek.

Het CDA is er van overtuigd dat Dordrecht er dan een mooie en unieke trekpleister bij heeft en dit mensen naar onze stad kan trekken uit binnen- en buitenland. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website van de Ark van Noach: www.arkvannoach.com