Al meerdere keren is er discussie ontstaan over de status van het Statenplein. Op vrijdag en zaterdag staat de markt er, maar het plein is ook bedoeld voor evenementen. In de praktijk blijkt dit vooralsnog lastig samen te gaan. Het CDA vindt de markt zeer waardevol voor de stad, maar vindt het jammer als evenementen hierdoor geen kans krijgen.

Het moet toch mogelijk zijn om hier een oplossing voor te vinden? Het CDA en D66 hebben daarom de volgende vragen aan het College gesteld om in de toekomst discussies te voorkomen:

  1. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt over het gebruik van het Statenplein, en zo ja, wat is afgesproken en op welke wijze zijn deze afspraken vastgelegd?
  2. Kunt u inventariseren bij de organisatoren van evenementen hoe groot de behoefte is om het Statenplein te gebruiken voor een evenement?
  3. Indien het Statenplein incidenteel wordt vrijgemaakt voor een evenement, heeft u daar dan criteria voor in gedachten?
  4. Op welke alternatieve plaatsen in de binnenstad zou de markt plaats kunnen vinden op het moment dat er een evenement plaatsvindt op het Statenplein?
  5. Bent u bereid met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel hierover in overleg te treden en afspraken te maken?