Afgelopen zaterdag organiseerde de gemeente het evenement ‘De Raad op Straat’. In de door Opnieuw & Co ingerichte tenten kon iedereen bij de politieke partijen binnenlopen voor een kop koffie, een koekje en uiteraard het aankaarten van probleem- en verbeterpunten. Door de als huiskamer ingerichte tenten verdwenen mogelijke drempels om even binnen te lopen en dat was direct te merken. Om 12.00 uur stonden de eerste Dordtenaren al klaar om hun thema’s aan te kaarten. Namens het CDA Dordrecht waren Wim van der Kruijff, Sahin Seme, Bert van de Burgt en Christiaan Merkuur aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Een kort overzicht van wat er zoal is langskomen:

  • De bewoners van de Lombardbuurt gaven aan dat de overlast sterk is toegenomen. Het bewonerscomité had zich goed voorbereid en bracht o.a. de resultaten van een buurtenquête mee.
  • Voortgang buslijn 1. Het CDA werkt aan een oplossing voor het verdwijnen van buslijn 1, naar het voorbeeld van het Rotterdamse project Flex Overschie. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden
  • Herbestrating Visstraat. Veel mensen spraken hun ergenis uit over het feit dat de straat wéér open moet.
  • Hulp bij het zoeken naar werk. Een werkzoekende vrouw vroeg zich, terecht, af waarom werkzoekenden die een uitkering krijgen wel geholpen worden bij het zoeken naar een baan, maar werkzoekenden die geen uitkering trekken niet.
  • Steunbetuigingen voor onze motie m.b.t. MBO stages. Ouders gaven aan blij te zijn met de aandacht voor dit onderwerp.
  • Dubbeldammers vroegen aandacht voor zwembad de Dubbel. Wat het CDA betreft blijft de Dubbel gewoon open.

Om 16.00 uur was het weer tijd om in te pakken. Wat ons betreft is deze middag geslaagd in de beoogde opzet. Het evenement was laagdrempelig, waardoor de aanloop groot was en de vragen  en thema’s divers. Uiteraard ook onze complimenten voor de organisatie en de catering. Een filmverslag van de Raad op Straat volgt spoedig.