Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft actuele cijfers bekendgemaakt m.b.t de uitstroom van bijstandsontvangers. 13% van alle bijstandsontvangers zijn uitgestroomd. Landelijk ligt dit percentage gemiddeld op slechts 8%, alleen Zoetermeer haalde met 14% een hogere score. Dit betekent concreet dat er in Dordrecht steeds minder mensen afhankelijk zijn van de bijstand en er dus ook steeds meer mensen werken. CDA wethouder Bert van de Burgt laat weten erg blij te zijn met de resultaten.

De daling van de cijfers komt door een nieuw, beter beleid. Mensen die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering worden nu direct begeleid naar werk via het project Baanbrekend Drechtsteden. Zie http://www.baanbrekenddrechtsteden.nl/index.php voor meer informatie. Als dit niet meteen lukt wordt er gezorgd voor een passende opleiding. Hierdoor blijft men op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen en houden zij hun aansluiting met de arbeidsmarkt.