Frans Riet:

“Goed gewerkt” hoe vaak zeg ik dat niet op school? Als leerlingen hun best hebben gedaan op een mooi werkstuk, op een spreekbeurt, of gewoon met schrijven. Maar “goed gewerkt” gaat niet voor iedereen op. Op school niet, maar ook niet verder in de maatschappij.

Werken is in 2012 helaas niet voor iedereen weggelegd. Crisis, scholing en soms ook privéomstandigheden spelen daarbij een grote rol. Maandagavond 1 oktober kwam Femke Spruit een bezoek brengen aan de CDA-fractie. Enthousiast vertelde ze over een initiatief dat ze vorig jaar had opgestart om jongeren werkervaring op te laten doen. Ze richtte in samenwerking met de Gemeente Dordrecht, het Da Vinci College, Calibris, Internos Thuiszorg en Trivire een werkleerbedrijf op onder de naam “Helpende handen”.

Doel is om jonge mensen stage te laten lopen in de sector zorg of welzijn. Het werkgebied is Sterrenburg. Het gaat daarbij om klussen, om ondersteuningen die niet onder de geïndiceerde hulp vallen. Denk aan boodschappen doen, iets ophangen, wandelen, begeleiding naar een dokter of ziekenhuis, de hond uitlaten enz. Alle hulp is gratis.

Het CDA is een warm voorstander van deze praktische hulp. Ze ziet dit als cement voor een goede samenleving waarin mensen naar elkaar willen opzien. Voor de jongeren is het een uitstekende manier als opstapje naar regulier werk en bovendien is het een pracht middel om te werken aan persoonlijkheidsvorming. Mocht u meer willen weten kijk dan eens op www.helpendehandendordrecht.nl In ieder geval is dit een project waarvan je kunt zeggen “goed gewerkt Femke en alle medewerkers van Helpende Handen”.