Vooraankondiging:

Op donderdag 22 november zijn Sybrand van Haersma Buma en Pieter Omtzigt aanwezig bij de ledenvergadering van de afdeling Zwijndrecht. Dit in het kader van de tour die de Tweede Kamerleden maken door o.a. het Drechtstedengebied. De avond wordt gehouden in de Develhofkerk, Laan van Nederhoven 2, begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur. De belangrijkste bespreekpunten zijn de voortgang in het Haagse en de voortgang van het herstel van de partij. Nadere informatie volgt t.z.t. De avond is openbaar, iedereen is van harte welkom.

 

a.s. om 20.00 uur tot ca 22.00 uur zal Sybrand Buma de afdeling Zwijndrecht bezoeken. Plaats: Develhofkerk Laan van Nederhoven  21 Zwijndrecht. Dit kunt u vast aan de leden van uw afdeling doorgeven. Alle CDA’ers uit de regio Drechtsteden zijn hierbij uitgenodigd.
Ook niet-leden, belangstellenden zijn welkom.
De heer Buma zal zijn visie geven op het kabinet( al dan niet gevormd) en het regeeraccoord. Vervolgens zal hij schetsen hoe het CDA zich kan/zal herstellen in de politiek.
Zojuist hoor ik dat ook Pieter Omzigt aanwezig zal zijn. (Wij hebben zijn kandidatuur gesteund).