Het CDA strijdt zowel landelijk als lokaal voor de bescherming van kinderen tegen (soft)drugs. Een belangrijk onderdeel van deze strijd is de minimumafstand tussen coffeeshops en scholen. Op aangeven van het CDA is daarom een aantal jaren geleden ingevoerd dat de afstand tussen een school en een coffeeshop minimaal 250 meter moet zijn, wat onlangs nog is verhoogd naar 350 meter. Zal dit alle verkoop van drugs aan jongeren tegengehouden? Nee. Maar het is wel onderdeel van een drempel die het CDA graag zo hoog mogelijk maakt. Hoe minder kinderen in aanraking komen met softdrugs, hoe beter.

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer echter besloten dat de 350 meter regelt komt te vervallen. Pieter Omtzigt diende namens het CDA een motie in om de 350 meter regel te handhaven, maar deze motie kreeg vrijwel alleen steun van de Christelijke partijen. Onder andere de liberale partijen VVD, D66 en GroenLinks stemden tegen, waardoor het beleid komt te vervallen.

Dit betekent in de praktijk dat coffeeshops zich gewoon naast scholen mogen gaan vestigen en dat coffeeshops die momenteel te dicht bij een school zitten, gewoon mogen blijven zitten. Een ontwikkeling die haaks staat op het beschermen van kinderen tegen schadelijke invloeden. We weten immers uit de Nationale Drugsmonitor dat het aantal jonge cliënten van 15 tot en met 19 dat aanklopt bij een verslavingsinstantie tussen 2001 en 2010 nu al vier keer zo groot is geworden. Dit is des te zorgelijker, omdat hetzelfde onderzoek het gebruik van drugsgebruik op jonge  leeftijd  in verband brengt met een verhoogd risico op het later ontwikkelen van psychische stoornissen, afhankelijkheid, het gebruik van harddrugs en mogelijk cognitieve stoornissen. Bovendien vertonen scholieren die cannabis gebruiken vaker agressief en delinquent gedrag en hebben zij vaker schoolproblemen (spijbelen, schoolmotivatie en/of lage prestatie) dan leeftijdgenoten die niet blowen. Dit verband is sterker naarmate de frequentie van gebruik toeneemt (Monshouwer et al., 2006; Verdurmen et al., 2005b; Ter Bogt et al., 2009). Zie ook onze artikelen uit april (klik hier), augustus (klik hier) en oktober (klik hier) van dit jaar.

De bovenstaande onderzoeken laten duidelijk zien dat het geen verstandig besluit is om de drempel om softdrugs te kopen te verlagen. Het CDA blijft zich dan ook op alle politieke niveaus inzetten voor een veilige school in een veilige buurt, waar ouders hun kinderen met een gerust hart naar toe kunnen sturen en waar kinderen in een rustige omgeving kunnen opgroeien.