Namens het CDJA Drechtsteden heeft Melanie Morlog (Papendrecht) afgelopen zaterdag 75 euro overhandigd aan het Babyhuis Dordrecht. De donatie werd tijdens de kerstmarkt met open armen ontvangen.

Het huisvesten en verzorgen van baby’s en het begeleiden van biologische ouders kost veel geld en het CDJA is blij hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Vooralsnog krijgt het Babyhuis geen subsidie van de overheid en worden dus alle voorzieningen en spullen gekocht met donaties en sponsorgeld. Meer informatie over het initiatief van Barbara Muller en Marianne Wamelink is hier te vinden