Het CDA is blij dat in de nieuwe dienstregeling van Arriva een wijziging is doorgevoerd, zodat inwoners van Dubbeldam met de bus (lijn 2) weer rechtstreeks naar het ziekenhuis kunnen. Bij het opheffen van buslijn 1 in 2011 was de rechtstreekse verbinding tussen Dubbeldam en het ziekenhuis verdwenen. Het CDA was teleurgesteld dat Arriva lijn 1 had opgeheven. Het CDA was toen onaangenaam verrast door deze actie, omdat hierover niets was gecommuniceerd en er ook geen overleg had plaatsgevonden met de gemeente en/of reizigers. Door het verdwijnen van buslijn 1 werden reizigers gedwongen om eerst naar het station te reizen met de bus om dan vervolgens over te stappen op de bus naar het ziekenhuis.

Het CDA vond dit net als veel andere fracties ongewenst. Namens het CDA heeft Peter Naeije deelgenomen aan het politiek forum over dit onderwerp en vragen gesteld over de ontstane situatie. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie, omdat de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. De CDA-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft toen ook vragen gesteld. Uit de antwoorden bleek duidelijk dat Arriva overleg had moeten voeren, maar dat er geen mogelijkheden waren om Arriva te dwingen buslijn 1 in stand te houden. Met buslijn 2 was er nog steeds voldoende openbaar vervoer aanwezig in Dubbeldam, zodat aan de voorwaarden van het contract (de concessieafspraken met de provincie) werd voldaan.

Het CDA heeft daarnaast nog onderzocht of er alternatieve oplossingen waren. Bij de begrotingsbehandeling (november 2011) heeft het CDA een motie ingediend om te bekijken of met elektrische voertuigen (Flex Overschie) een alternatief voor lijn 1 ontwikkeld kon worden. Helaas bleek ook dit niet haalbaar voor buslijn 1. Het CDA hecht grote waarde aan het openbaar vervoer en is daarom blij dat de route van buslijn 2 aangepast kon worden, zodat het ziekenhuis weer rechtstreeks met de bus uit Dubbeldam is te bereiken. Natuurlijk blijven er genoeg verbeteringen mogelijk. Het CDA vindt het belangrijk dat er bij wijzigingen tijdig overleg plaatsvindt met de reizigers, zodat situaties als met buslijn 1 voorkomen kan worden in de toekomst. Mochten er in de toekomst lijnen moeten verdwijnen of aangepast worden dan vinden wij het belangrijk dat direct wordt gekeken welke voorzieningen nu niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn. Er kan dan direct onderzocht worden of andere lijnen zijn aan te passen, zoals nu met buslijn 2 en dat kan dan direct geregeld worden in plaats van 2 jaar later.