Gisteren hield het CDA Dordrecht een Open Avond over de lokale politiek en de landelijke stand van zaken met Tweede Kamerlid Peter Oskam. De opkomst was een groot succes: met ongeveer 65 geïnteresseerden was de zaal te klein, maar gelukkig beschikte de Gravenhorst over extra stoelen.

Als eerste sprak Wim van der Kruijff over de actuele zaken in de gemeenteraad. Denk aan de Sportboulevard, waar vanavond over wordt gesproken, de verkeerssituatie in Dubbeldam, de ontwikkelingen rondom de grote projecten en de wijkvoorzieningen, zoals de IJsbaan en zwembad de Dubbel. Van der Kruijff benadrukte ook het belang van en de waardering voor de vrijwilligers die dit soort wijkvoorzieningen draaiend houden. Hierna was het woord aan Marianne Wamelink, bestuurslid bij Het Babyhuis. Marianne vertelde over het belang van een opvangplek voor baby’s en opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders, wat op veel instemming kon rekenen uit de zaal. Tot slot van het eerste deel sprak CDA wethouder Bert van de Burgt over de drie collegespeerpunten, waaronder zijn thema arbeidsmarkt. Ook hij kreeg de handen op elkaar voor zijn gedegen aanpak om mensen weer aan het werk te helpen en het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

In het tweede deel van de avond vertelde Tweede Kamerlid Peter Oskam iets over zijn portefeuille Veiligheid en Justitie. Oskam ging hij uitgebreid in op de opmerkingen vanuit de zaal, waaronder vragen over de positie van rechters, het geweld tegen hulpverleners en normen en waarden. Dit leidde tot leuke discussies, zowel met Peter als in de zaal zelf. Tot slot bedankte Peter Oskam bestuurslid Theo Oostenrijk voor de organisatie van deze zeer geslaagde Open Avond.

De volgende CDA avond is een Algemene Ledenvergadering en zal worden gehouden op 4 maart aanstaande. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Binnen het CDA Dordrecht wordt er nu al op volle toeren gewerkt om een sterke campagne neer te zetten en het bestuur houdt u graag op de hoogte van de vorderingen.