Op 15 en 16 maart wordt het jaarlijkse evenement ‘NL doet’ weer georganiseerd. Fractievoorzitter Wim van der Kruijff benadrukte al tijdens de wijkavond met Peter Oskam dat het CDA Dordrecht heel veel waarde hecht aan de inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligers bij het CDA op alle steun en waardering kan rekenen. In het kader hiervan zullen vele CDA leden, naast hun eigen vrijwilligerswerk, op 15 en 16 maart en in de weken daarna helpen bij onder andere:

1: Pannenkoeken bakken voor de bewoners van het Parkhuis

2: Een uitje van Gemiva-groep (lichamelijke beperking/niet-aangeboren hersenletsel)

3: Het opknappen van speeltuin Stadspolders

4: Het maken en klaarzetten van ontbijt in verpleegtehuis Crabbehof

5: Diverse klusjes voor Stichting Present

Wilt u meedoen met één van de vrijwilligersklussen? Kijk dan op de site van NL doet of mail naar CDA@Dordrecht.nl