Het CDA heeft vorig jaar via een motie aan de orde gesteld dat er behoefte is aan een heldere visie en vooral praktische invulling hoe invulling te geven aan de veranderende samenwerking tussen overheid, professionals, vrijwilligers en/of mantelzorgers.

De trend dat de overheid steeds meer een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers is duidelijk. Zowel in de zorg als ook bijvoorbeeld cultuur, veiligheid  en in de buurt. Dat vergt een andere opstelling van overheid en professionals. Het CDA vindt het belangrijk dat we concreet maken wat dat inhoudt, want dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Op basis van onderzoek van het landelijk Sociaal Cultureel Planbureau en een door het Dordts college opgestelde notitie volgde afgelopen dinsdag 12 maart een eerste verkennende discussie met alle Dordtse politieke fracties. Dit leerde ons dat het eigen belang van burgers/vrijwilligers/mantelzorgers, de kosten, de concrete middelen die hen ter beschikking staan, het feit wat medeburgers wel of niet doen en hoe betrouwbaar de overheid is als partner belangrijke condities zijn geweest voor wel/niet succes in de afgelopen jaren. Daarnaast blijkt dat er spanning zit tussen wat mensen zeggen en wat ze in de praktijk doen.

Het CDA bouwt en vertrouwt op de kracht van de samenleving in balans met een actieve overheid die op betrouwbare wijze haar rol invult. Wij geloven dat de gemeentelijke overheid, die het dichtst bij de burger staat, het best in staat is die samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers vorm te geven. Het CDA gelooft dat met eenvoudiger regelgeving en met meer maatwerk en vertrouwen inspelen op de kracht in onze samenleving motiverend zal werken. Met de andere politieke fracties concludeerden we dat nadere bespreking nodig is om te bezien welke handvatten we het college mee kunnen geven qua vervolgstappen

Uw inzichten en opvattingen over de rol van vrijwilligerswerk stellen we zeer op prijs en ontvangen we graag via cda@dordrecht.nl.