Afgelopen dinsdagavond is in de adviescommissie het transitieplan I &A (Informatievoorziening en Automatisering) besproken.

ICT speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook de gemeente wordt steeds afhankelijker van een goed functionerend ICT systeem. Enerzijds omdat een gemeente haar inwoners een goed functionerende dienstverlening moet kunnen bieden (denk bijvoorbeeld aan het stadskantoor), anderzijds omdat ook de Rijksoverheid steeds hogere eisen stelt.

De snelheid van technische ontwikkelingen is hoog en neemt alleen maar toe. Onze systemen en financiële middelen groeien op dit moment onvoldoende mee. Om ook in de komende jaren aan de wensen van inwoners en Rijksoverheid te voldoen, moeten we grote stappen zetten om de IT-structuur voor te bereiden voor de toekomst. Laten we daarom samen met andere gemeenten vooruitkijken: met de kosten en duurzaamheid op het netvlies, moeten we streven naar meer efficiency, een hogere kwaliteit van dienstverlening en gemakkelijker gebruik. Het is immers een kerntaak van de gemeente  dat burgers kunnen rekenen op een eersteklas service.

Vanuit die gedachte heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

  • Hoe is de Dordtse situatie ten opzichte van andere gemeenten en zijn er bijzonderheden te vermelden?
  • Heeft u het gevoel dat “Dordrecht” in control is?
  • In het verleden heeft gemeente Dordrecht prijzen gewonnen met haar energiebeleid. Gaan we met dit dure plan ook prijzen pakken denkt u?
  • We willen op niveau blijven, in hoeverre vindt u dat we achteruitgaan als we niet doorgaan met deze investeringen?
Categorieën: Nieuws