De vraag naar technisch geschoold personeel is erg hoog. Toch kiezen nog steeds te weinig jongeren voor een technische opleiding. Om hier verbetering in aan te brengen heeft de gemeente Dordrecht de handen ineen geslagen met het Havenbedrijf, de Werkgevers Drechtsteden en EIC-Mainport. Vanuit dit verbond is een nieuw lesprogramma gelanceerd: het ‘Haven Educatie Programma’. Of simpel gezegd: jongeren krijgen op de werkvloer les over de mogelijkheden en baankansen in de technische sector. Het gaat met name om banen in de maritieme sector, waar ook in de komende jaren de vraag naar personeel zal stijgen. CDA wethouder Bert van de Burgt (Onderwijs) is tevreden met deze opzet: ‘het is belangrijk om jongeren vanuit de praktijk kennis te laten maken de technische sector, zodat ze een goed beeld krijgen van de mogelijkheden’