De laatste weken is veel gesproken over de plannen van FC Dordrecht. Het CDA is voorstander van een profclub in de stad, maar wij vinden dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met financiële steun. Zeker als je de voorgenomen bezuinigingen op de amateursportverenigingen in ogenschouw neemt. Dat behoort zeker deel uit te maken van het debat over sport in Dordrecht.

Wij vinden de amateurverenigingen ontzettend belangrijk voor de stad en vinden dat zij eigenlijk te bescheiden zijn. Tienduizenden kinderen en volwassenen sporten iedere week, duizenden vrijwilligers maken dat mogelijk. Ouders staan langs de velden, zijn betrokken bij hun kinderen en dragen hun steentje bij binnen de club. De sportclubs in Dordrecht zijn goud waard voor de Dordtse samenleving!

Veel verenigingen hebben het krap, zowel voor wat betreft financiën als waar het gaat om accommodatie en voldoende sportvelden. Soms is een tijdelijk ledenstop noodzakelijk omdat er te weinig ruimte is om te sporten. Ieder dubbeltje wordt zorgvuldig omgedraaid.

Het CDA wil dat de amateursport hoger op de Dordtse politiek agenda komt te staan. Het CDA vindt dat de gemeente optimaal en oplossingsgericht moet meedenken over zaken waar verenigingen tegenaan lopen (bijvoorbeeld kunstgrasvelden, accommodaties, parkeergelegenheid). Ook in deze tijden van financiële krapte durven wij keuzes te maken. En wij kiezen voor sportplezier, gezonde inwoners, vrijwilligers, gezinnen en onderlinge betrokkenheid.