sahin semeIn 2015 wordt Dordrecht zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg (zie ook dit bericht). Dit komt door de ‘decentralisaties’ uit Den Haag. Simpel gezegd: de jeugdzorg gaat van de landelijke overheid naar de gemeente. Daarom praten we in de lokale politiek over plannen hoe we dit gaan aanpakken.

 

Belangrijkste vraag voor het CDA, is hoe we omgaan met de zorgen van gewone mensen. Veel ouders liggen wakker van de versnippering in het huidige systeem. Voor elk afzonderlijk probleem is er een aparte coach of een aparte organisatie, maar niemand heeft het overzicht. Mensen ‘verzuipen’ hierdoor in de bureaucratie. Dit signaal krijgen we niet alleen van de mensen en hulpverleners zelf, maar ook van vele betrokken stichtingen,buurtwerkers en hulpvaardige bedrijven.  

In de visie van het CDA ligt de kern van de aanpak van de problemen bij de familie zelf. Het moet niet draaien om de hulporganisaties, maar om de familie. Dit betekent concreet dat we de versnippering willen tegengaan door 1 hulpverlener op 1 gezin in te zetten, in plaats van 15 hulpverleners op 15 deelproblemen. We moeten minder specialistisch en meer algemeen, oplossingsgericht gezinnen begeleiden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Om dat laatste terug te dringen, moet er meer worden geïnvesteerd in preventie en ondersteuning. Voorkomen is beter dan genezen en scheelt naast een hoop menselijke ellende ook veel kosten.Verder moeten we weer durven vertrouwen op eigen kunnen. De meeste gezinnen komen met simpelweg wat hulp op maat al een heel eind. Daar is geen allesbepalende overheid voor nodig.

Het behoeft geen uitleg dat we als CDA erg blij zijn dat het hierboven staande ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Het jeugdzorgbeleid gaat toewerken naar 1 gezinscoach, met overzicht, voor het verhelpen van de problemen. Toch zijn er, nu het toekomstige beleid stukje bij beetje vordert, nog steeds een aantal kritische vragen te stellen, bijvoorbeeld over de ingewikkelde financiering van het huidige zorgstelsel (zelf zien hoe ingewikkeld het is? Klik dan hier). Het zal in de praktijk niet altijd even makkelijk zijn om precies de zorg in te kopen die nodig is. En wat doen we op Drechtstedenniveau, wat op lokaal niveau?  Daarom heeft Sahin Seme afgelopen dinsdag de volgende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:

  • Als we kijken naar de voorgestelde indeling schaalniveau’s zien we dat preventie signalering en vroeg interventie lokaal wordt weergegeven. We willen benadrukken dat we dit belangrijk vinden.
  • Mijn fractie wil graag horen hoe we zorgen dat we de juiste zorg gaan inkopen en zorgen voor samenhang tussen de zorgopgaven? Hoe gaan we dit sturen? Hoe voorkomen we onderlinge concurrentie tussen deze zorgaanbieders, die allemaal hun belangen en aanbod hebben?
  • Volgens mijn fractie wordt meest cruciale discussie wat gemeentes afzonderlijk nog aan preventie moeten doen. Hoe gaan we daar voorwaarden aan stellen verbinden we er  consequenties aan? Zo ja, hoe wordt dit gecontroleerd?
  • Hoe kunnen we duurdere zorg voorkomen, maar tegelijk lokaal voldoende invloed uitoefenen?
Categorieën: Nieuws