Op 28 juni is ondergetekende op werkbezoek geweest bij scheepswerf en familiebedrijf Hoebee aan de Merwedestraat. Mede-eigenaar Wim Kooiman liet op enthousiaste wijze alle aspecten van het bedrijf te zien. De mensen van Hoebee zijn, terecht, trots op wat ze hebben opgebouwd.

De werf kan buigen op een lange historie (sinds 1815) en kijkt met veel energie naar de toekomst. Vorig jaar zijn er vele miljoenen geïnvesteerd in een gloednieuwe high-tech helling. Met deze helling is Hoebee in staat om ook de grootste categorie binnenvaartschepen te onderhouden en repareren. Opvallend is dat de mensen van de Kooimangroep, waar Hoebee onderdeel van is, het hele concept zelf hebben uitgedacht en een aantal onderdelen ook zelf hebben gemaakt. Leuk, motiverend én handig voor de mannen op de werkvloer. De schepen worden nu met krachtige wagens uit het water getild. Deze wagens gaan door een speciale stikstofvering veel subtieler om met de schepen. Prettig voor de schippers en nuttig voor de werf, want door al deze innovaties ontpopt Hoebee zich langzaam maar zeker tot marktleider in deze regio en verre omstreken.

Hoebee is zich ook sterk bewust van haar maatschappelijke positie. Jongeren krijgen er alle kansen om stage te lopen of in te stromen als leerling. Toch moeten we volgens Wim Kooiman alert blijven: het aantal jongeren met een technische opleiding staat in schril contrast met de mankracht die de komende decennia nodig is. De inzet van CDA wethouder Bert van de Burgt ten aanzien van, onder andere, het University College en het verbeteren van de samenwerking tussen werkvloer en onderwijs vormt een broodnodige basis en toekomstvisie voor de komende decennia. Desalniettemin moet de gemeente(raad) alert blijven op het tegengaan van het tekort aan technische vaklui.

Een werkbezoek is nuttig om de contacten tussen politiek en bedrijfsleven te versterken. Daarnaast is het is ook leuk om door de hele stad een kijkje te nemen achter de schermen en te zien waar de politiek bedrijven kan ondersteunen. Zeker voor mij, als kleinzoon van een binnenvaartschipper die in de jaren 60/70 op deze werf heeft gelegen. Hoebee is een voorbeeld van een gezond familiebedrijf waar we als Dordrecht trots op kunnen zijn. Dit is precies het soort toekomstgerichte, maritieme bedrijf, dat als we gemeente nadrukkelijk moeten koesteren: een les voor de komende jaren.

Christiaan Merkuur