In het Dordtse dierenasiel werken vaste krachten en vrijwilligers samen om dieren het leven te redden, op te vangen en weer gezond te maken. Dat is mooi en dankbaar werk en deze mensen die elke dag hun best doen voor de dieren verdienen alle lof. Als vrijwilligerspartij vond het CDA het daarom een goed idee om een middag mee te doen met de vrijwilligers. Samen met hen werd er voedsel klaargemaakt en kregen de dieren een lekkere maaltijd. Ondertussen werden fractieleden bijgepraat over de toekomstvisie van het dierenasiel. Nuttig om te weten, want Louterbloemen heeft een zeer brede maatschappelijke functie. Er is een samenwerkingsverband met het speciaal onderwijs en het Wellantcollege, maar ook met bijvoorbeeld het Parkhuis.

Dit soort activiteiten leveren mooie gesprekken op: passie voor dierenwelzijn,  maar ook zorgen, over de toekomst van het asiel. Juist om dit soort signalen op tijd op te kunnen pakken, is het CDA niet alleen tijdens verkiezingstijd actief, maar gewoon altijd. Meedoen? Op 2 augustus organiseren we een kinderboerderijfeest en op 16 augustus helpen we in de theetuin van het Parkhuis. Aanmelden kan via CDA@Dordrecht.nl