26Het CDA maakt werk van het verminderen van de vele regels waar sportverenigingen mee te maken hebben. Regels en verordeningen zijn door het stadsbestuur vaak opgesteld met de beste bedoelingen, maar de stroperigheid en soms overbodigheid zorgt voor bij sportclubs en vrijwilligers voor veel frustratie en onnodige bureaucratie.

Het CDA Dordrecht wil dat verordeningen en regels eens kritisch tegen het licht worden gehouden en dat onnodige regels worden geschrapt. Daarom heeft het CDA aan het college gevraagd om een overzicht te geven van alle regels waar sportverenigingen mee te maken hebben. Aan de Sportraad vragen wij om bij verenigingen na te gaan waar ze allemaal tegenaan lopen.
Peter Heijkoop, raadslid CDA: “Voor een gezellige barbecue dient al snel een terrasvergunning te worden aangevraagd en als een bedrijf wilt sponsoren komt soms de reclameverordening om de hoek kijken. Wat het CDA betreft, kan dat allemaal wel een tandje minder.”

Verenigingen zijn goud waard voor de stad en wij willen dat de gemeente op basis van vertrouwen ruimte geeft om hun sport te beoefenen. Minder regels, minder overheid, meer eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt overigens ook voor ondernemers en vrijwilligers. Peter Heijkoop: “Sommige regels zullen noodzakelijk zijn om de veiligheid en openbare orde te garanderen. Daar staan wij ook voor. Wij willen met de sportverenigingen en het stadsbestuur bespreken wat nog wel nodig is en waar het wel wat minder kan.”