gravenhorst2Het CDA Dordrecht houdt op maandag 3 maart een informatie- en inspiratiedebat over het thema: ‘Op weg naar een nieuw Damplein’. Deze openbare manifestatie wordt gehouden in De Gravin/Gravenhorst, Vijverlaan 1002, inloop 19.30, aanvang 20.00 uur.

Het doel van deze avond is gezamenlijk na te denken over de vraag hoe een nieuw Damplein eruit zou moeten gaan zien. Dit in samenhang met de uitbreidingsplannen van de Plusmarkt, die ook op deze avond worden gepresenteerd. Tevens worden ter inspiratie enkele door de architect Andries Lugten vervaardigde voorstellen voor een inrichtingsplan getoond. Dit vooral om de brede discussie in gang te brengen. Wanneer we als Dubbeldammers een breed gedragen plan kunnen ontwikkelen, heeft dat een grote kans van slagen. Het CDA zal een dergelijk door de wijk gedragen plan in ieder geval politiek ondersteunen: minder overheid, meer Dubbeldam.

De avond van 3 maart is bedoeld als startpunt van meerdere avonden na 19 maart. Dit met als doel tot een voorstel te komen, dat we als Dubbeldammers kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Buurtbewoners, belanghebbenden, zoals de winkeliers van het Damplein, eigenaren van het aan het plein gelegen bedrijfsmatig onroerend goed, direct omwonende burgers, vertegenwoordigers van de verkeerswerkgroep Dubbeldam en de Dubbeldamse wijkagenten worden van harte voor deze avond uitgenodigd. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld! Ook Dubbeldamse kandidaten van de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen zijn van harte welkom om deze ongetwijfeld inspirerende avond te bezoeken.

 

 

Categorieën: DubbeldamNieuws