THUISZORG-ZORGVeel mensen maken zich zorgen over de thuiszorg. Dat is logisch, want er verandert veel. Sinds 2007 bepalen de gemeenten welke organisatie de huishoudelijke zorg uitvoert (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Ook in de komende jaren zullen we als Dordtenaren met elkaar moeten bepalen wat voor soort zorg we willen.

Het CDA gaat uit van de kracht van de samenleving. Zorgen voor elkaar, omkijken naar je naasten. Wanneer dat niet meer gaat, moet de overheid garant staan voor vertrouwde zorg. Daarom is het CDA tegen gesol met thuiszorgorganisaties. Mensen, en zeker ouderen, hechten veel waarde aan een bekende verpleger. Bij aanbestedingen moet er daarom meer waarde worden gehecht aan de lange termijn: een vertrouwd gezicht aan het bed is meer waard dan een bodemprijs.

 

Categorieën: Nieuws